Torzní metoda pro náročné aplikace

0 položek

Také v tomto případě je systém obecně uspořádán svisle, proces je však tentokrát naprosto odlišný. Tato metoda představuje druh vysokofrekvenčního třecího svařování. Vibrace se aplikují tangenciálně, zatímco sonotroda pohybuje horním spojovaným dílem vodorovně vzhledem ke spodnímu spojovanému dílu. Třením vzniká díky vysokofrekvenčním vibracím (20 kHz), amplitudě a tlaku mezi oběma spojovanými díly tavenina. Vzhledem k tangenciálnímu pohybu horního spojovaného kusu není spodní spojovaný kus ultrazvukem prakticky vůbec namáhán. Proto je tato metoda obzvláště vhodná pro aplikace v místech, kde jsou dodatečné vibrace v bezprostředním okolí ultrazvukového svařování nežádoucí vzhledem k nebezpečí poškození, například citlivých součástí, folií, látek, tenkých tlakově odlévaných komponent (vstřikovaných pružin, jemných sít) nebo elektroniky. Za určitých okolností lze tuto metodu použít ke vzájemnému spojování různých plastů.

 

Ukázka torzní metody:

Torzní metoda

Připevnění uchycení pro snímače pomocí ultrazvukového svařování:Připevnění uchycení  pro snímače pomocí ultrazvukovým svařováním

Vyseknutí otvoru v plastové části pro držák senzoru:Vyseknutí otvotu v plastová části pro držák senzoru

Svařování fleecových membrán:

Svařování fleecových membrán

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info